Lőterünk, egyesületünk történetéről

A Miskolci Vasutas Sportlövõ Egylet rövid története

Miskolcon nem volt ismeretlen a céllövészet, mivel már 1870-ben a 48. Honvéd zászlóalj a polgárság közreműködésével lövészeti ünnepélyt rendezett, s 1871. szeptember 23-án Lévay József megyei fõjegyzõ a Népkert melletti területen megnyitotta a polgári honvédlövöldét.

A vasutasok ezirányú érdeklõdését bizonyítja, hogy az MVSC megalakulásának (1911) 15. évfordulója évében (1926) lövész szakosztály létesült. (A lövészeteket a Kubik gödreiben tartották, mivel épített lõtér még nem volt.). 1930-tól a lövész szakosztály tagjai és csapata több megyei és országos bajnokságon értek el dobogós helyezéseket (Telihay Béla 1930 és 1932-ben is országos egyéni I. helyezést szerzett).

1941-ben Miskolc kimagasló társadalmi eseménye volt a jelenlegi lõtér avatása. Az akkori 12 lõállásos lõtér Bruckner Emil mûszaki fõtanácsos mûhelyfõnök tervei szerint épült. A kialakításban is egyedülálló tetszetõs várszerû sportlétesítményt ünnepélyes keretek között, verseny rendezésével adták át rendeltetésének.

A II. világháború véget vetett a céllövõ sportág mûködésének néhány évre. A céllövészetet, mint sportágat az 1950-es években az MTTSZ jogelõdje, a MÖHOSZ vette át. A vasutas sportlövészek eredményes munkáját igazolja, hogy az 1950-es évek derekán több városi és megyei versenyen értek el egyéniben és csapatban is dobogós helyezéseket.

A sportág népszerűségét jellemzi, hogy az 1960- as években a miskolci vasúti szolgálati fõnökségeken önálló lövészklubok alakultak .Az 1970-es évek elején már 8 vasutas lövészklub mûködött, közel 600 fõs taglétszámmal (kb 400 fõ rendes és kb. 200 fõ pártoló taggal) E lövészklubok két, tartalékos- és lövészszakosztályokkal mûködtek.

A nagy létszámra való tekintettel az MHSZ városi vezetõségének kezdeményezésére a lövészklubok tevékenységének összefogása és koordinálása érdekében Nagyüzemi Vezetõség alakult (titkárai: 1973-79 Oláh Lajos, 1979-86 Takács István, 1986-92 Trencsánszky Géza)

A MÁV Vezérigazgatója látva a vasutasság körében e sportág közkedveltségét, 1970-ben a Vezérigazgatóság és a 6 Vasútigazgatóság lövészcsapatai részére vándorkupát alapított és minden évben más-más igazgatóság rendezésében tartandó lövészversenyt írt ki. E vándorkupa lövészverseny-sorozat 18 éven keresztül tartott, melybõl 15 alkalommal a miskolci vasutas sportlövõk nyerték meg, számtalan egyéni dobogós helyezés kíséretében.

A már-már legendás csapat állandó tagjai és kapitányuk megérdemlik, hogy név szerint is említést nyerjenek:

Csapatkapitány Tarpai József ( az MVSE akkori elnökhelyettese), Szabó Béláné, Szabó Béla, Szabó Károly, Dargai László, Bari Bernát, Fekete László)

A 80-as évek végén, a 90-es évek elején némi hanyatlás volt tapasztalható a lövészklubok munkájában, ezért az akkori klubtitkárok és szakosztályvezetõk úgy döntöttek, hogy más szervezeti formában próbálják meg „rendezni a sorokat”, életben tartani e szép és sikeres hagyományokkal rendelkezõ sportágat.

Az 1992. márciusában tartott nagyüzemi küldöttértekezleten a vezetõség javaslatát a küldöttek elfogadták, s a korábbi 8 vasutas lövészklub összeolvadásával megalakult a Miskolci Vasutas Sportlövõ Egylet. Elnöke TRENCSÁNSZKY GÉZA lett, aki néhány hónap múlva, egészségi állapota miatt lemondott.